Oferta

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

PROJEKTOWANIE
   Projekty koncepcyjne terenów zieleni - wielowariantowe rozwiązania
♦ Projekty zieleni w pasach drogowych
♦ Projekty placów miejskich i rynków
♦ Renowacja ogrodów i parków zabytkowych
♦ Projekty małej architektury
♦ Wizualizacje
♦ Ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne
♦ Projekty rewaloryzacji i modernizacji parków, skwerów, zieleńców miejskich itp.
♦ Badanie właściwości gleby
♦ Projekty zagospodarowania placów zabaw dla dzieci

WYKONAWSTWO
♦ Zakładanie trawników z darni i siewu
♦ Obsadzenia z drzew i krzewów
♦ Urządzanie obrzeży obsadzeń (palisady, kostki kamienne, podkłady kolejowe itp.)
♦ Budowa nawierzchni ogrodowych
♦ Wykonanie i montaż elementów małej architektury
(altan, wiat, trejaży, płotów, mostków, ławek, kwietników, murków oporowych z kamienia lub bali)
♦ Obiekty wodne - stawy, strumienie, kaskady, źródła, fontanny (wykonanie w różnych technologiach)
♦ Umacnianie skarp
♦ Zakładanie zieleni w pasie drogowym


PIELĘGNACJA
♦ Koszenie i wertykulacja trawników
♦ Cięcie techniczne drzew, formowanie krzewów i żywopłotów
♦ Zwalczanie szkodników i chwastów
♦ Nawożenie i ochrona roślin
♦ Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne
♦ Czyszczenie oczek wodnych
♦ Sprzątanie sezonowe i odśnieżanie
♦ Usuwanie gałęzi i wycinanie samosiewów


plants