Schody na skarpie

Schody na skarpie

04-01-2023 Wersja 1 ( schody łamane  - trzy spoczniki)

Wersja 2 (schody proste  - jeden spocznik)


Widok z lotu ptaka od strony  szczytu skarpy - w tle jezioroWidok z lotu ptaka na plażę i skarpę w tle


plants